DATORN I VÄVNINGEN


Startsida            Mer material


Avsnitt 9 - nr 4/2007

Partimönster med två olika inslag


Dimai

I samband med avsnitten om partimönster tittade jag närmare på den binderapport som kallas Dimai - vad var det egentligen för bindning? Jag gick igenom mina vävböcker och sökte på nätet.


I Wertenberger, An Introduction to Multishaft Weving förekommer Paired Tied Unit Weave (Dimai, tied Lithuanian) i en uppräkning. Unit Weave enligt amerikansk terminologi är sådana vävar där man utgår från ett partimönster. Tied unit weaves kan t.ex. vara en Kuvikas (Summer and winter). Paired tied står då för att det är två avbindetrådar bredvid varandra.


Tied Lithuanian leder till Lettland och Balticum. Sökningar på dimai på Google ledde mig till Madelyn van der Hoogt, A Pocket Dictionary of weaving terms for today´s weavers.


"paired-tie" weaves

("tied Lithuanian," also called dimai or perverai; "tied Latvian"): supplementary-weft unit weaves with two tie-down ends and a plain-weave ground cloth. The ratio of tie-down ends to pattern ends is 2:4 (or more); there are six or more ends in a unit; the two tie-down ends are threaded together at the beginning of the unit. In "tied Lithuanian" the same tie-down end is always lifted and the other always remains down for the pattern pick; in "tied Latvian," the tie-down ends alternate to tie the float.

Enligt Madelyn van der Hoogt finns det alltså en lettisk variant, dimai, där enbart den ena av de två avbindtrådarna binder ner mönsterinslaget, och en litauisk variant där de två avbindetrådarna alternerar. I WeavePoints bibliotek kallas de Dimai 1 och Dimai 2. (från och med version 6.2.3.1 finns de två varianterna, tidigare fanns bara den första.)


På en hemsida om lettiska mönster på sängöverkast fann jag uttrycken dim weaving, dim weaving technique men ingen förklaring till vad det är för teknik.


Om någon vet mer om detta är jag tacksam för en kontakt.


I en finskspråkig vävbok finns de två varianterna bredvid varandra, men kallas inte Dimai.         Samma partimönster utvecklat med Dimai 1 och Dimai 2.

Man lägger oftast skaften för avbindtrådarna på de främsta skaften. Weavepoint analyserar bindningen så att de läggs på de bakersta. Använda Verktyg|Byta skaft för att flytta skaften.©Åsa Martinsson
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.