DATORN I VÄVNINGEN


Startsida            Mer material


Avsnitt 8 - nr 3/2007

Partimönster med två olika bindningar


I sista exemplet i Vävmagasinets avsnitt om Partimönster 2 la vi in två olika bindningar och testade den bästa anslutningen mellan bindningarna genom att rita in kyperten på olika sätt och använda Granska. Med bindningar med större rapportstorlek blir det sättet tidsödande. Med Redigera|Modifiera kan man flytta runt bindningen i uppknytningen och på så sätt finna bästa möjliga placering.


I förra avsnittet använde jag ett exempel från min fasters utbildning på Väfskolan i Borås (1929 - 30). Den här gången är det ett exempel från hennes analyspärm. Det är ett tätt, glansigt konstfibertyg. Av analysen framgår att det är en 6-sk satin kombinerat med en tuskaft.


Observerar att man ritade så att fylld ruta betecknade höjd varptråd.

Solvnotan ligger ovanför bindemönstret, solvordningen och trampordningen börjar från vänster.

Nu gör vi ett försök att lägga in de bindningarna i vårt partimönster.

1. Använd samma partimönster som i Vävmagasinets övningar.

2. Partimönster 2, välj 6-sk satin. Rita in tuskaft i den vänstra rutan.Granska - bindningar lägger sig inte snyggt tillsammans - och resultatet blir inte bättre om man ritar tuskaften tvärtom. OK


1. Markera en av satinrapporterna i uppknytning.

2. Redigera|Modifiera. Använd pilarna för att flytta runt kopian tills anslutningen mellan partierna ser bra ut. Obs, det är bara häften av satinrutorna som berörs. Klicka OK när det ser bra ut.

3. Markera samma satinrapport, kopiera, markera den andra satinrapporten, klistra in.Resultatet liknar det i min fasters analys. När man använder Partimönster 2 blir, i det här fallet, alla partier jämnt delbara med 6. Min fasters analys visar partier som inte är jämnt delbara med 6 - partierna i varpled är på 6 och 9 trådar. I inslagsriktningen finns det partier på enbart 1 inslag. För att komma fram till min fasters analys får man använda en annan metod - Omforma|Lägga över.


Mönstret ritat med exakt samma antal trådar och inslag som i Lenas analys. Solvning och trampning börjar till vänster som i hennes exempel.Eftersom bindningarna med funktionen Lägga över lägger sig över hela mönstret med början från första varptråden och första inslaget gäller det att leta reda på hur binderapporterna är inritade i analysen.Med Omforma|Lägga över blir resultatet detta:


Trampningen och uppknytningen ser inte likadan ut som i Lenas analys. Det beror på att programmet börjar med att sätta första inslaget på trampa 1. Lena har satt femte inslaget på trampa 1. För att få samma trampning och uppknytning: Sudda bort de fyra första inslagen, Omforma|Analysera trampning, Lägg till fyra inslag igen och rita in trampningen.


©Åsa Martinsson
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.