DATORN I VÄVNINGEN


Startsida            Mer material


Avsnitt 3 - nr 2/2006

Spetskypert och härledningar


En jämförelse mellan spetskypert och diamantkypert

Eftersom det här numret av Vävmagasinet har historiska textilier som tema och diamantkypert i det historiska materialet är vanligare än spetskypert, kan det vara intressant att göra en jämföreles mellan dem.


I en spetskypert med en 4-sk bataviauppknytning blir det en del flotteringar över tre trådar. I en diamantkypert, med samma uppknytning, blir det aldrig längre flotteringar än över två trådar. Ulla Cyrus-Zetterström skriver i Handbok i vävning: Skarp anslutning ger fasthet åt bindningen och skapar även en viss randighet i vävnaden som är till fördel för tygets "fall" om den kommer i varpriktningen. Tyget på sidan 19 i det här numret av Vävmagasinet visar en tydlig randighet.


          


Rapporten i spetskyperten har 22 trådar. Jag tecknade diamantkyperten med lika många trådar.

Rutorna blir olika när trampordningen är samma som solvningen. Genom att lägga till inslag blir det lika.

Se artikeln i Vävmagasinet.


          ©Åsa Martinsson
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.