DATORN I VÄVNINGEN


Startsida            Mer material


Avsnitt 10 - nr 1/2008

Dubbelväv med en bättre anslutning


Med programmet funktion Konstruera dubbelväv fick vi fram en dubbel tuskaft. Den funktionen ger inte en så bra anslutning mellan partierna. Jag har tagit med 1½ rapport för att även bytet mellan parti 2 och parti 1 ska visas.


Hur ska det kunna bli en bättre anslutning?

Ett enkelt sätt är att ta bort en tråd/inslag i slutet av varje parti.

            

Nu ser det bättre ut mellan partierna. Men de mörka rutorna har blivit en tråd mindre än de ljusa. Det ljusa dominerar.


Men så ser det ju oftast inte ut i de vävbeskrivningar vi möter, där är det lika många trådar i varje ruta, och dessutom skarp anslutning. Varför får vi inte fram en sådan bindning? Som det kommer att synas längre ner så har en sådan konstruerad dubbelväv inte två olika binderapporter, utan fyra. Och det finns inte möjligheter för i programmet.Så här kan man komma fram till den varianten - och det här är ett sätt som går att använda för andra bindningar och förhållanden mellan de två olika lagren.


För att få en bra anslutning utgår man från att färgordningen i varp och inslag byter ordning vid partisbyten och att tuskaftsrapporten ska prickas i på samma sätt i rät- och aviglager. Det går åt 4 skaft för varje parti - alltså sammanlagt 8 trampor.


Eftersom man ofta ritar upp rätbindingen med rött och avigbindningen med svart, gör jag en palett med rött och grått. Lite ljusare för varpen och mörkare för inslaget.


Visa som trådar tycker jag ger bäst bild för det här ändamålet.

Använd stödliner, Alla stödlinjer, 4 x 4 för att dela in uppknytningen.


Jag har lagt två tomma trådar och inslag mellan partierna för att göra det tydligare. Solvningen och trampning är lagda så att lagren "hålls ihop" i uppknytningen. Det förenklar när man ska sänka aviglagrens varptrådar för rätlagrets inslag. Man kan testa sig fram tills det ser rätt ut.


 De röda trådarnas tuskaft.     De grå trådarnas tuskaft.


Det enklaste är nu att rita in tuskaften direkt i bindemönstret. Det blir sammanlagt åtta rapporter som ska ritas in. Vänsterklick sänker varptråden.


  Nu är bindningen färdig.


Trådarna och inslagen mellan partierna tas bort. Använd Omforma|Analysera solvning, Analysera trampning.


  Här finns nu solvning, trampning, uppknytning och färgordningar.


Jämför resultatet när vi tog bort en tråd med den här mer traditionella lösningen. Man väljer det som man tycker bäst om! Jag upprepar bilden med de borttagna trådarna.


        ©Åsa Martinsson
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.